ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ


Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την επίλυση του προβλήματος της Πρεσβυωπίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βρέθηκε ακόμη η επικρατέστερη μέθοδος που θα θεραπεύσει οριστικά το πρόβλημα.
Οι συχότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές σήμερα είναι:

MONOVISION
Με ένα test προσδιορίζεται αρχικά ο κυρίαρχος οφθαλμός ο οποίος διορθώνεται με laser για να βλέπει μακριά, ενω ο μη κυρίαρχος για κοντά.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεργασία των δύο οφθαλμών και η εγκεφαλική προσαρμογή στην πρόσληψη ταυτόχρονα δυο διαφορετικών εικόνων χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην όραση του ασθενή.

ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΙΚΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ
Είναι συνθετικοί δίσκοι διαμέτρου 3.0 mm που τοποθετούνται στο στρώμα του Κερατοειδή σε μία θήκη που δημιουργείται με τη χρήση femto laser.
Τοποθετούνται πάντα μόνο στο μη κυρίαρχο οφθαλμό.

ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
Οι φακοί αυτοί τοποθετούνται και στους δύο οφθαλμούς στη θέση που βρίσκεται ο φυσικός φακός με εγχείρηση ίδια με αυτή του Καταρράκτη.
Μετά την επέμβαση ο ασθενής βλέπει μακριά-κοντά ταυτόχρονα οπότε χρειάζεται μία μικρή περίοδος προσαρμογής έως ότου μάθει ο εγκέφαλος να επιλέγει το ευκρινές είδωλο και να απορρίπτει το θολό.
Το σημαντικότερο στάδιο στα χειρουργεία αυτά είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος ώστε να γίνει η ορθή επιλογή ασθενή και της μεθόδου που ενδείκνυται για τον συγκεκριμένο ασθενή.