Τι διορθώνει το Laser;
Οι θεραπευτικές εφαρμογές του Laser δεν είναι απεριόριστες. Τα περισσότερα μηχανήματα διορθώνουν Μυωπία μέχρι 10 δπτ., Υπερμετρωπία και Αστιματισμό από 4.0 – 6.0 δπτ. καθώς επίσης και επιφανειακές θολερότητες του Κερατοειδή που επηρεάζουν την ευκρίνεια της όρασης (PTK).
Μπορούν να διορθώσουν την Πρεσβυωπία, αλλά υπό προυποθέσεις.
Για το λόγο αυτό απαιτείται επισταμένη προεγχειρητική μελέτη για την επιλογή του πλέον κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος το οποίο απο ασθενή σε ασθενή διαφοροποιείται και ποικίλλει.
Τέλος είναι σε θέση να διορθώσουν μερικώς τον Κερατόκωνο και φυσικά πάντοτε σε συνδιασμό με Crosslinking και αφού το επιτρέπει το πάχος του Κερατοειδή.


Επεμβάσεις με Laser


Το Ex. Laser ανήκει στην κατηγορία των μη ορατών Υπεριωδών ακτίνων μήκους κύματος 193μ. Εχει αποδειχθεί κατ’επανάληψη ότι δεν έχει απολύτως καμμία καρκινογόνο δράση στα ανθρώπινα κύταρρα.
Αφαιρώντας ιστό σμιλεύει τον Κερατοειδή και διορθώνει Μυωπία,Υπερμετρωπία και Αστιγματισμό.
Η Μυωπία διορθώνεται με επιπέδωση του Κερατοειδή ,ενώ η Υπερμετρωπία με κύρτωση που προκύπτει από δακτυλιοειδή εφαρμογή του Laser στην περιφέρεια.
Ο Αστιγματισμός διορθώνεται ανάλογα με το μηχάνημα, είτε προκαλώντας επιπέδωση του διαθλαστικότερου μεσημβρινού, είτε κύρτωση του διαθλαστικά ασθενέστερου μεσημβρινού.
Σήμερα επικρατούν δύο τεχνικές, η Lasik και η Prk.
Στη Lasik προηγείται της εφαρμογής του Laser η δημιουργία ενός λεπτού Κερατοειδικού κρημνού πάχους 110-140μ.
Μετά την εφαρμογή του Laser το τραύμα καλύπτεται από τον ήδη δημιουργηθέντα κρημνό.
Στη Prk αρχικά αφαιρείται το επιθήλιο του Κερατοειδή και μετά εφαρμόζεται το Laser.
Το χειρουργικό τραύμα καλύπτεται για προστασία απο μαλακό Φακό επαφής, ο οποίος αφαιρείται με την ολοκλήρωση της επούλωσης, που συνήθως δεν ξεπερνά τις 5 μέρες.


LASIK ή PRK;


Δεν υπάρχει καλύτερη μέθοδος, δύο μήνες μετά την επέμβαση τα οπτικά αποτελέσματα είναι εξ ίσου καλά, είτε κάνετε Lasik, είτε PRK.
Ο υπεύθυνος γιατρός λαμβάνοντας υπ όψη τα ανατομικά στοιχεία του βολβού και τον τρόπο που ζει (lifestyle) ο υποψήφιος για επέμβαση, επιλέγει γι’ αυτόν την πλέον ασφαλή και κατάλληλη μέθοδο.
Γενικά προτιμότερη είναι η Lasik, διότι πρώτον η όραση αποκαθίσταται μέσα σε 10 ώρες και δεύτερον τα ενοχλήματα από την επέμβαση εξαφανίζονται μετά την πρώτη μέρα.
Αντιθέτως στην PRK η αποκατάσταση της όρασης είναι βαθμιαία και διαρκεί 2-3 εβδομάδες, ενώ τα ενοχλήματα από την επέμβαση εξαφανίζονται την τρίτη μέρα μετά την επέμβαση.
Σε περιπτώσεις όμως που ο Κερατοειδής είναι λεπτός, η συντρέχουν και άλλοι λόγοι (π.χ. ελαττωμένη παραγωγή δακρύων), τότε ενδείκνυται απόλυτα η μέθοδος PRK.


PRK

LASIK