Προφίλ εταιρίας
Το Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο iLaser Α.Ε. ιδρύθηκε την άνοιξη του 2008 από τους οφθαλμίατρους Ιορδάνη Λ. Πούλα και Νικόλαο Π. Ζωγράφο.
Πρόεδρος της Α.Ε. είναι ο Ιορδάνης Πούλας Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, FEBOphth. και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Νικόλαος Ζωγράφος.
Η πολιτική του Ινστιτούτου βασίζεται στην ανοικτή πρόσβαση των οφθαλμιάτρων που επιθυμούν να χειρουργήσουν τους ασθενείς τους με laser ή crosslinking, στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των νέων οφθαλμιάτρων που επιζητούν την εκμάθηση της Διαθλαστικής Χειρουργικής και τέλος στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποκλειστικά και μόνο προς όφελος του ασθενή με ταυτόχρονη μείωση του κόστους νοσηλείας χωρίς καμμία υποχώρηση προς την παρεχόμενη ποιότητα νοσηλείας.
Τα χειρουργεία πραγματοποιούνται τις Τετάρτες απο το πρωί εως αργά το απόγευμα. Επιτρέπεται η παρακολούθηση χειρουργείων απο συναδέλφους εφ'όσον το δηλώσουν έγκαιρα στη γραμματεία του Ινστιτούτου.
Τις Παρασκευές 13.00 - 14.00 γίνεται συζήτηση παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών μεταξύ συναδέλφων. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν στη γραμματεία του Ινστιτούτου το φάκελλο με τα στοιχεία του περιστατικού που θα επιθυμούσαν να παρουσιασθεί και να συζητηθεί.
Το επιστημονικό έργο που πραγματοποιείται στο iLaser παρουσιάζεται συνεχώς στις τοπικές οφθαλμολογικές ημερίδες της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος καθως και στα Πανελλήνια Οφθαλμολογικά Συνέδρια συμβάλλοντας κατ'αυτό το τρόπο στην βελτίωση της Οφθαλμολογίας στη χώρα μας.


Ο Ισολογισμός του 2014